Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2010

sian
Reposted fromAluslaw Aluslaw viadanio danio
sian
3982 2e8e 500
Reposted fromAidan Aidan viaibrachim ibrachim
sian
Play fullscreen
Reposted fromibrachim ibrachim
sian
Play fullscreen
Reposted fromibrachim ibrachim

February 19 2010

sian
8764 4b4f
Reposted byNig Nig
sian
"Teraz to ja będę damską wersją kobieciarza. Po czterech na tydzień. Bez jakiegokolwiek zaangażowania. Tylko niewinny flirt. Niech oni pocierpią. Teraz ja będę wykorzystywać, a oni będą moimi męskimi dziwkami."
Reposted bykarmelmaliwanikotynana-zakrecienegacjaRudeGirl
sian
8729 884c 500
Reposted byjv6 jv6
sian
<3 “Ludzie zawsze gdzieś na siebie czekają, czy to na środku pustyni, czy w wielkim mieście. Gdy ich drogi się przetną, a spojrzenia spotkają, przeszłość i przyszłość tracą znaczenie. Istnieje tylko ta jedna jedyna chwila i niesamowita pewność, że wszystko, co na niebie i ziemi, zapisane zostało tą samą Ręką. To Ona powołuje do życia Miłość i dla każdego człowieka, który pracuje, odpoczywa i szuka szczęścia na tym świecie, stworzyła bratnią duszę. Bez tego straciłyby sens ludzkie marzenia.” <3
sian
'Chciałabym, aby motyle, które odleciały z mojego brzucha, usiadły na Twoich powiekach i pomogły Ci otworzyć oczy, abyś zobaczył co straciłeś...'
Reposted bykarmelmaliwa
sian
8587 88b9 500
Reposted byjv6blond
sian
“Miłość jest jak królik - kiedy jej szukasz ucieka, kiedy jej nie chcesz włazi do ogródka i wyżera marchewki.”

February 18 2010

sian
2014 fe33
Reposted byjv6 jv6
sian
1997 1cd6
Reposted byjv6amladysoll
sian
1982 ef53
Reposted byjv6blondpasiasteKabrioletta
sian
1951 2675
Reposted byjv6blondKarola
sian
1943 b4ed
sian
1929 e39f
sian
1918 ef8f
Reposted byamladyredlips
sian
1906 87b4
Reposted byredlips redlips
sian
1890 ab8d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl